Programant RIAs(Rich Internet Application) amb FLEX

Porto un quants dies jugant amb FLEX i la veritat es que es una tecnologia que m’ha sorprès gratament. Les aplicacions FLEX es generen a partir de fitxers XML per a crear les vistes i ActionScript per la lògica de negoci. L’accés a les dades es fa normalment a base de peticions XML amb altres […]

18/08/2008 by Albert Coronado 

Conversió de moneda amb Google

Quan un vol vendre al mercat Britànic o Americà resulta convenient mostrar el preu del producte en la seva propia moneda. Una forma sencilla de fer això es aprofitar que google dona aquest servei al seu cercador. Aquest servei només es dona a la web de google i no s’hi pot accedir via la seva […]

07/08/2008 by Albert Coronado 
Trastejant amb Ruby On Rails

Trastejant amb Ruby On Rails

Ruby On Rails(RoR) es el resultat d’unir un llenguatge(Ruby) i un framework(Rails). Això dona com a resultat un entorn de desenvolupament orientat a l’objectiu(Desenvolupament Web) i molt estructurat. De RoR cal destacar que disposa d’un gran nombre de funcionalitats d’una aplicació web integrades i que un cop saps on esta cada cosa va perfecte, això […]

15/07/2008 by Albert Coronado 

MySql de supervivencia

Aquí 4 coses per recordar de MySQL: TRUNCATE TABLE <nomtaula>; Esborra tots els registres d’una taula. REPLACE INTO <nom taula> VALUES ( <valors> ) Fa un insert i si trova una línia amb la mateixa key la reemplaça. DATE_FORMAT(<camp data>,’%d/%m/%Y’) Formatar una data. CREATE PROCEDURE crea_comanda( IN dir_ip VARCHAR(15) ) BEGIN SELECT (3*2) INTO preu_net; […]

25/04/2008 by Albert Coronado 

Multiidioma amb drupal 6

Una de les coses que m’ha desepcionat amb drupal 6 es el suport multiidioma. Al final simplement et permeten traduir contingut, però, no et permeten tenir una estructura de menús en diferents idiomes. Al final s’ha de fer a l’antiga. Crear diferents blocs (Un per cada idioma) i dir-li que et mostri cada bloc en […]

04/03/2008 by Albert Coronado 

Una mica mes de Javascript de supervivència

De vegades interessa que l’usuari no pugui seleccionar text en determinades parts de la pàgina (Perquè s’està controlant els events de seleccionar, perquè no queda bé que al arrastrar el mouse se seleccioni, etc.) . La solució es ben fàcil: contenidor.onmousedown=function(e) { return false; }; contenidor.onmousemove=function(e) { return false; }; El segon truc es una […]

13/02/2008 by Albert Coronado 

Script que crida una web cada x segons

Aquí un Script xorra que fa una crida a una pàgina web cada 300 segons. #!/bin/sh while true do      lynx -dump http://www.lostsys.com/ip/ip.php      sleep 300 done Jo ho faig amb el navegador en mode text ‘lynx’ però es podria fer tranquil·lament amb ‘wget’. El Script PHP que crida serveix per a guardar un fitxer amb l’adreça […]

09/01/2008 by Albert Coronado 

Reverse Shell amb netcat

El Reverse Shell es una tècnica que consisteix en fer que un client faci una crida a un servidor perquè el servidor prengui el control del client. Es molt últil a l’hora de prendre el control de màquines, les quals, no disposen de una IP pública on fer peticions (Per exemple: perquè estan darrera un […]

03/01/2008 by Albert Coronado 

Diferencies entre fitxers

Aquí dos comandes de linux per a comparar dos fitxers. Una d’aquelles coses que quan les busques no les trobes: cmp – Compara dos fitxers byte a byte diff – Compara dos fitxers línia a línia

03/01/2008 by Albert Coronado 

Treure el tamany d’un directori en Linux

De vegades va bé saber l’espai que ocupa en disc un directori. ‘du’ treu un resum amb el recompte d’us de disc per fitxer(o directori). du -h –max-depth=1 -h : Human readable. –max-depth : nombre de subdirectoris que ha de recomptar. Si s’obvia fa el recompte recursivament i apareixen els tamanys de tots els subdirectoris […]

07/11/2007 by Albert Coronado 
© Albert Coronado Calzada