Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

QUALITAT DE L’AIGUA DE BEGUDA

17-01-2006

Perquè una aigua sigui apte pel consum humà ha de complir amb uns limits establerts pel codi alimentari.Com a màxim s’admeten els següents:
– pH ha d’estar entre 6’5 i 9’2
– El residu sec a 110ºC ha de ser fins a 1500 mg/l d’aigua evaporada
– Clorurs (Cl-) fins a 350 mg/l d’aigua
– Sulfats(SO4-2) fins a 400 mg/l d’aigua
– Nitrats (NO3-) fins a 30 mg/l d’aigua
– Calci(Ca2+) fins a 200 mg/l d’aigua
– Magnesi (Mg2+) fins a 100 mg/l d’aigua
– Ferro més Manganès (Fe i Mn) fins a o’3 mg/l d’aigua
– Oxigen absorbit del permanganat (O2) fins a 3 mg/l d’aigua

Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply