Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

SCRIPT DE CONTROL D’UN SERVEI

20-04-2006

Aquest es un petit script que vaig desenvolupar per controlar una aplicació servidor en linux.

Es un script que te un sol paràmetre stop|reset|start. Amb ‘stop’ para el servei, amb ‘start’ engega el servei i amb ‘reset’ fa un stop i un start.


#!/bin/bash

if [ “$1” = “” ]; then # Comprovo la sintaxi
    echo “”
    echo “Error, Falta un parametre.”
    echo “Sintaxis: hotusactl start|reset|stop”
    echo “”
    exit
    fi

if [ “$1” = “stop” -o “$1” = “reset” ]; then # Faig l’Stop
    PID=$(ps -e v | grep hotusa.jar | head -n 1 | cut -c1-6);
    kill -9 $PID
    echo “System stoped.”
    fi

if [ “$1” = “start” -o “$1” = “reset” ]; then # Faig l’Start
    /usr/bin/nohup /usr/local/jdk1.5.0_06/bin/hotusa/ex.bat&
    echo “System started.”
    fi

El que mes m’agrada del script es la forma amb que es localitza el PID del servei i es fa el kill:


    PID=$( ps -e v | grep hotusa.jar | head -n 1 | cut -c1-6 );
    kill -9 $PID

Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply