Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

GENERAR CERTIFICATS PER TOMCAT

19-06-2006

L’altre dia vaig haver de generar certificats per al servidor que tenim amb tomcat. Un cop li has agafat el tranquillo es senzill:

Primer de tot generem el fitxer de claus. Això ho fem amb l’eina keytool que et bé amb el jdk de java.

Keytool –genkey –keyalg “RSA” –storepass 1234 –validity -360 –keystore c:\keystore

Les dades que et demana son les següents:

Nom i cognoms (CN): www.elmeuhost.com
Organització (O): El nom de la organització S.A.
Unitat Organitzativa (OU): El nom de la organització S.A.
País: ES

Desprès haurem de crear el CSR (Certificate Signing Request). Aquest fitxer serà el que després enviarem a l’autoritat certificadora perquè ens el signi.

Keytool –certreq –keyalg “RSA” –file elmeuhost.csr –keystore c:\keystore

El fitxer generat s’ha d’enviar a l’autoritat certificador perquè ens el firmi, jo ho vaig fer amb thawte que va força bé. Un cop amb això només hem d’importar el certificat al nostre fitxer de claus.

Keytool –keystore c:\keystore –keyalg “RSA” –import –trustcerts –file elmeuhost.csr

Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply