Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

Script per a redireccionar a una IP

27-10-2006

Útil per tota aquella gent que no te IP estàtica o no te el servidor engegat contínuament. Simplement llegeix la IP d’un fitxer i en cas d’estar actiu redirecciona, altrament mostra una pàgina d’error.

< "php $desti=file_get_contents("desti.txt"); [email protected]($desti,"r"); if ( $pag!==FALSE ) { header("Location: $desti"); exit(0); } ">
.. Aquí la pàgina d’error.
Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply