Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

SI o TI

21-12-2006

A aquestes alçades ja val la pena saber la diferència entre un SI (Sistema d’informació) i una TI (Tecnologia de la informació).

El sistemes d’informació es composen per eines(ordinadors, PDA, llibretes), persones i procediments. La interacció de tot això fa un sistema d’informació.

Les tecnologies de la informació les composen el hardware i el programari base.

A veure si ara ho assumeixo per sempre.

Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply