Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

Cost del manteniment del programari

12-01-2007

L’iceberg es la metàfora perfecte del cost del manteniment del programari. La part visible de l’iceberg representa el cost del programari fins al moment que esta en producció(Anàlisi, disseny, implementació, proves, instal·lació i formació). La part submergida representa el manteniment (correctiu, adaptatiu, perfectiu i preventiu). El cost del manteniment pot representar el 80 per cent del cost total del programari en tota la seva vida útil.

Val la pena pensar-s’ho i posar les coses en mans de professionals !!!

Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply