Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

Estructura bàsica d’un compilador

12-01-2007

Analitzador lèxic: A partir del programa d’entrada genera una llista de tokens. Cada token pot representar: una paraula reservada, un string, nom de variable, etc.

Analitzador sintàctic: A partir de la llista de tokens(Cada token inclou un tipus, valor, etc.) l’analitzador sintàctic comprova que es rebin en l’ordre i la estructura correcte. Per exemple dona com ha invalides sentències del tipus: “if ‘hola’ ‘adeu’”, “int a = ‘pepe’;”, etc. També genera l’arbre sintàctic.

Analitzador semàntic: A partir de l’arbre sintàctic l’analitzador semàntic crea la taula de símbols(On si emmagatzema cada variable, valor, tipus, etc.), comprova les declaracions de variables, fa el control de tipus, etc.

Generació de codi intermedi/Optimització i Generació de codi: En aquesta fase es on es genera el codi de sortida o s’interpreta en cas de ser un llenguatge interpretat.

Algunes eines per crear compiladors son el JLEX i el CUPS.

Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply