Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

Iniciar processos al arrancar Linux

31-01-2007

En Debian per a iniciar processos al arrancar linux es fa creant un accés directe en la carpeta /etc/rc”.d on ” significa el runlevel on s’ha d’arrancar. A part, aquests links han de tenir una nomenclatura molt concreta: SxxNom (si es un script d’engegada) o KxxNom (Si es un script de parada), les xx son l’ordre d’engegada(o prioritat), així, l’accés directe S50pepe s’engegarà després del S40juan.

Per estalviar mal de caps, gracies a deu tenim la comanda update-rc.d. Per utilitzar aquesta comanda simplement tenim que copiar els scripts a la carpeta /etc/init.d i crear o treure els accessos directes així:

# fer que s’engegui amb prioritat 20 en els runlevels 2,3,4,5 i que es pari amb prioritat 20 als runlevels 0 1 6 (Atenció equival a update-rc.d samba defaults)

update-rc.d samba start 20 2 3 4 5 . stop 20 0 1 6

# Eliminar els links (fer que no s’engegui). El paràmetre –f indica que el tregui encara que existeixi el fitxer samba a /etc/init.d

update-rc.d -f samba remove

En aquest altre post indico com fer un script d’engegada i parada.

Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply