Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

A l’hora de posar links a altres pàgines

11-05-2007

A l’hora de posar links a altres pàgines s’ha de tenir en compte al següent:

Els usuaris donen mes credibilitat i cliquen mes els enllaços de text que no pas els banners (Sobretot si son estridents). Es tracta de guanyar-te la confiança de l’usuari, no de marejar-lo.

S’ha de tenir en compte també el text de l’interior dels enllaços ja que els cercadors li donen molta importància a aquest text.

Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply