Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

Usabilitat i Tests d’usabilitat

07-06-2007

En el moment que es fa el disseny de qualsevol cosa: una màquina, un electrodomèstic, un portaavions o una pàgina web es molt important la usabilitat d’aquest aparell. Un exemple d’aparell amb un nivell d’usabilitat molt baix es el telefon mòbil, per exemple.

A l’hora de dissenyar webs es molt important tenir sempre present regles d’usabilitat. Aquí faig una recopilació de les 10 mes importants(Aquí només hi han els títols. Podem veure’ls ampliats a http://www.equitrends.com/e-article.cfm”tip=11):

1. Visibility of system status
2. Match between system and the real world
3. User control and freedom
4. Consistency and standards
5. Error prevention
6. Recognition rather than recall
7. Flexibility and efficiency of use
8. Aesthetic and minimalist design
9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors
10. Help and documentation

Un cop dissenyat el sistema podem fer tests d’usabilitat per tal de poder medir el nivell d’usabilitat que te una web, comparar y millorar. En aquesta URL podem trobar un exemple de test d’usabilitat: http://web.mit.edu/is/usability/usability-guidelines.html

Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply