Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

Últim Script de backup

04-07-2007

Aquí hi ha el meu últim script de backup. En realitat no fa res que no faci els últims scripts que he postejat però sempre va bé tenir-lo a ma per si algú s’ha de planificar les còpies de seguretat.

cd /usr/backup
NOMFITXER=$(date +”%d%m%Y-%H%Mh”);

mysqldump -u<userdb> -p<password> –all-databases > db$NOMFITXER.txt

tar -rf backup$NOMFITXER.tar /var/www
tar -rf backup$NOMFITXER.tar /var/lib/tomcat5.5/webapps
tar -rf backup$NOMFITXER.tar db$NOMFITXER.txt
tar -rf backup$NOMFITXER.tar /usr/feina
tar -rf backup$NOMFITXER.tar /home/acoronado/Desktop

ftp -in <servidor FTP> <<EOT
user <userFTP> <passftp>
bin
cd his
cd copia
put backup$NOMFITXER.tar
EOT

rm db$NOMFITXER.txt
rm backup$NOMFITXER.tar

Tal com també feien el altres comprimeix una sèrie de directoris, la BBDD i els envia per FTP. L’única diferència remarcable es que comprimeix els fitxers directament sobre el fitxer tar, enlloc de crear primer una copia i després descomprimir (Es mes ràpid i elegant).

Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply