Get it on Google Play
04-07-2007
 

Últim Script de backup

Aquí hi ha el meu últim script de backup. En realitat no fa res que no faci els últims scripts que he postejat però sempre va bé tenir-lo a ma per si algú s’ha de planificar les còpies de seguretat.

cd /usr/backup
NOMFITXER=$(date +”%d%m%Y-%H%Mh”);

mysqldump -u<userdb> -p<password> –all-databases > db$NOMFITXER.txt

tar -rf backup$NOMFITXER.tar /var/www
tar -rf backup$NOMFITXER.tar /var/lib/tomcat5.5/webapps
tar -rf backup$NOMFITXER.tar db$NOMFITXER.txt
tar -rf backup$NOMFITXER.tar /usr/feina
tar -rf backup$NOMFITXER.tar /home/acoronado/Desktop

ftp -in <servidor FTP> <<EOT
user <userFTP> <passftp>
bin
cd his
cd copia
put backup$NOMFITXER.tar
EOT

rm db$NOMFITXER.txt
rm backup$NOMFITXER.tar

Tal com també feien el altres comprimeix una sèrie de directoris, la BBDD i els envia per FTP. L’única diferència remarcable es que comprimeix els fitxers directament sobre el fitxer tar, enlloc de crear primer una copia i després descomprimir (Es mes ràpid i elegant).

Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply