Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

Comandes bàsiques per a vpopmail

27-08-2007

vpopmail es un servidor de correu àmpliament utilitzat a Internet que es molt fàcil d’administrar. Aquí unes quantes comandes per a administrar fàcilment el nostre vpopmail. Son força intuïtives i no cal gaire explicació i resulta fàcil deduir el seu funcionament

Comandes bàsiques per a administrar un servidor amb vpopmail:

# Operacions bàsiques d’alta/baixa de dominis/usuaris

vadddomain newdomain.org postmaster-password
vdeldomain domain.org
vadduser [email protected] user-password

#Operacions de modificació de dades d’una conta/domini

vmoduser -p domain.org # desabilitat l’accés a un domini/conta via POP o IMAP
vmoduser -x [email protected] # habilitar accés a un domini/conta via IMAP o POP
vmoduser -q 10m [email protected] # Assignar una cuota de 10 Megas a un usuari

# crear un aliar d’un domini. De la mateixa manera es pot crear un alias d’una conta

vaddaliasdomain thisdomain.com thatdomain.org

Altes webs on es pot trobar documentació:

http://nick.vargish.org/clues/qmail-vpopmail-hints.html

Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply