Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

Creant Gadgets de iGoogle

19-09-2007

Fa temps vaig estar mirant el tema de crear un gadget per a google. El tema finalment ha quedat en res però aquí deixo uns apunts sobre el que vaig fer:

El document XML que identifica el gadget

El gadget es crea mitjançant un document XML que el descriu.

gadget.php

<?php echo “<?xml version=’1.0′ encoding=’UTF-8′ ?>”; ?>
<Module>
<ModulePrefs title=”Preferences for __UP_myname__” height=”250″ />

<UserPref name=”mychoice” display_name=”List Params?” datatype=”bool”/>

<UserPref name=”myname” display_name=”Name” required=”true”/>
<UserPref name=”mycolor” display_name=”Color” default_value=”Blue” datatype=”enum”>
<EnumValue value=”Red”/>
<EnumValue value=”Blue”/>
<EnumValue value=”Green”/>
<EnumValue value=”Yellow”/>
<EnumValue value=”Pink”/>
<EnumValue value=”Orange”/>
<EnumValue value=”White”/>
</UserPref>

<Content type=”url” href=”http://www.holidaysinspain.com/develop/google/contingut.php”/>
</Module>

La part mes important es on es defineix el continguts del gadget, que en aquest cas es una URL “contingut.php”.

La aplicació

La aplicació, o el contingut del gadget no es mes que una página web(Només la part de contingut, sense capçaleres) normal i corren a la que se li passen una serie de paràmetres:

contingut.php:

<div style=”overflow: scroll; height: 240px;”>

<form method=”post”>
<input type=”hidden” name=”pepe” value=”2″/>
<input type=”submit” value=”Enviar”/>
</form>

<?php

echo “<h1>GET:</h1>”;
foreach( $_GET as $key => $arr ) echo “$key = ‘$arr'<br/>”;

echo “<h1>POST:</h1>”;
foreach( $_POST as $key => $arr ) echo “$key = ‘$arr'<br/>”;
?>
</div>

L’exemple

Per a crear i debugar els gadgets ens vindrà molt bé fer servir un altre gadget “My Gadgets” que ens permet insertar gadgets al iGoogle, definir la alineació i definir si volem guardar en cache els resultats o no. Això últim es essencial per poder fer moltes proves i que els resultats no vinguin de la cache.

L’exemple no es mes que un formulari on es mostren els paràmetres tant GET com POST que rep el gadget. Ara ja només queda fer servir la imaginació i posar-se a crear gadgets.

Conclusió

Ja veieu que crear gadgets es mol sezill i es tracta d’una cosa que interessa a qualsevol empresa que vulgui arribar a mes gent. Es com el que permet afiliació a la web o simplement te ganes d’anunciar-se al google.

Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply