Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

Retallant arxius de text (BASH)

10-10-2007

Fa temps vaig haver de recuperar una BBDD de dins d’un arxiu on hi havia totes les BBDD (Amb les dades) d’un servidor. Per a fer-ho hem va ser de molta utilitat les següents instruccions en Linux per a retallar el fitxer:

# Per trobar la posició on començava la declaració de cada BBDD (-n retorna el números de línia)
grep -n “CREATE TABLE” fitxer.txt

# Retorna el número de línies de fitxer.txt (wc també pot retornar num. paraules, bytes, etc.)
wc -l < fitxer.txt # Obtenim les 15 (O les que facin falta) primeres línies del fitxer.txt i les posem a fitxer2.txt head -n 15 < fitxer.txt > fitxer2.txt

# Obtenim les 15 (O les que facin falta) ultimes línies del fitxer2.txt i les posem a fitxer3.txt
tail -n 15 < fitxer2.txt > fitxer3.txt

Resulta fàcil crear scripts a partir d’aquestes instruccions. Però això millor un altre dia…

Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply