Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

Conceptes bàsics de Comerç Electrònic

11-01-2008

Tipus d’aplicacions de comerç electrònic

 • B2C (Bussines to Customer): Clàssica botiga per Internet.
 • C2C (Customer to Customer): Ebay, Napster, etc.
 • B2B (Bussines to Bussines): De empresa a empresa.
 • B2E, B2A, etc.: Altres combinacions entre Bussines (Empresa), Customer (Client), Employe (Empleat), Administration (Administració), etc.

Explotació de les dades que proporciona el comerç electrònic

 • SCM (Supply Chain Management, Gestió de la cadena de subministraments)
  • Flux de Materials
  • Flux d’informació, principalment de forma electrònica
  • Transferencia de fons
 • ERP (Enterprise Resource Planning, Planificació de la cadena de subministraments)
 • CRM (Customer Relationship Management, Gestió de la relació amb el client)
  • CRM Col·laboratiu: Sistemes amb les interfícies d’interacció amb el client (Web, e-mail, WAP, Fax/Carta).
  • CRM Analític: Analisi de les tendències generals del negoci (Data Warehouse, Eïnes BI, etc.). No confondre amb limitar-se a monitoritzar les transaccions del negoci dia a dia.
  • CRM Operacional: Aplicacions Aplicacions de les divisions de la companyia que habitualment interaccionen amb clients (Vendes, màrqueting i serveis).
Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply