Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

Optimització de codi

12-01-2008

Els xips moderns porten un munt de coses per tal d’optimitzar l’execució de programes. Algunes son:

  • Segmentació: Permet executar varies instruccions en un mateix cicle de rellotge. D’aquesta manera per a cada cicle es pot iniciar ha executar una nova instrucció. Sempre i quan no hi hagin bloquejos de processador (Perquè les instruccions fan servir els mateixos Registres, memòria, etc.) es pot arribar a executar una instrucció per cicle de rellotge.
  • Curt Circuits: Es tracta de posar salts entre les diverses instruccions que s’estan executant seqüencialment. D’aquesta manera si una instrucció necessita el resultat d’executar una altre instrucció i l’altre no ha acabat podem guanyar uns cicles de rellotge.
  • Salts Retardats: Al disposar d’un xip segmentat es pot executar una instrucció de salt i codi útil al mateix temps. D’aquesta manera es guanyen cicles de rellotge.

Naturalment per a treure el màxim profit del xip es molt important que el compilador generi codi optimitzat per al xip en concret. Algunes tècniques a tenir en compte son:

  • Reordenament d’instruccions
  • Reescrptura de codi
  • Desenrollament de bucles
Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply