Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

Apunts sobre Porter

19-03-2008

Per saber que es Michael Porter millor mirar-ho a la wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter. També hi podeu trobar amb mes extensió el que aquí apunto.

La cadena de valor (Porter, 1985)

Els processos per a crear valor a l’empresa:

 • Activitats primàries
  • Incorporar matèries primeres
  • Produir
  • Emmagatzemar i distribuir
  • Vendre
  • Donar servei
 • Activitats de suport
  • Comprar
  • Desenvolupar productes
  • Dirigir persones
  • Infraestructura de l’empresa

La cadena de valor extesa (Porter, 1980)

 • Proveïdors
 • Productors
 • Distribuïdors
 • Clients

La teoria de les 5 forces (Porter, 1985)

Que regeixen l’anàlisi de la competència en un sector industrial determinat.

 • Rivalitat entre proveïdors existents
  • Amenaça de productes substitutius
  • Poder de negociació dels poveïdors
  • Barreres d’entrada (Al sector per part de competidors)
  • Poder de negociació dels canals i clients finals
Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply