Get it on Google Play
Optimizar imágenes para la web desde la línea de comandos

Optimizar imágenes para la web desde la línea de comandos

La optimización de imágenes para la es crucial para conseguir una mejor experiencia de usuario. Si las imágenes tardan mucho en cargar, por muy bonitas que sean, provocarás cansancio en el usuario, que desea que las cosas se carguen rápido. Como comentaba, la mayor parte de una web son las imágenes(cada vez mas) y para […]

06/11/2017 by Albert Coronado 

Usabilitat i Tests d’usabilitat

En el moment que es fa el disseny de qualsevol cosa: una màquina, un electrodomèstic, un portaavions o una pàgina web es molt important la usabilitat d’aquest aparell. Un exemple d’aparell amb un nivell d’usabilitat molt baix es el telefon mòbil, per exemple. A l’hora de dissenyar webs es molt important tenir sempre present regles […]

07/06/2007 by Albert Coronado 

RMI vr. XML

Aquí una petita comparativa entre aquestes dues tecnologies per desenvolupar sistemes distribuïts: RMI al ser un protocol binari es més ràpid. XML en canvi es mes llegible per les persones. RMI està específicament dissenyat per Java. Per tant, entre sistemes Java perfecte, però, XML es mes interoperable a l’hora de connectar amb sistemes heterogenis. RMI […]

13/04/2007 by Albert Coronado 

Estructura bàsica d’un compilador

Analitzador lèxic: A partir del programa d’entrada genera una llista de tokens. Cada token pot representar: una paraula reservada, un string, nom de variable, etc. Analitzador sintàctic: A partir de la llista de tokens(Cada token inclou un tipus, valor, etc.) l’analitzador sintàctic comprova que es rebin en l’ordre i la estructura correcte. Per exemple dona […]

12/01/2007 by Albert Coronado 

KISS

keep it simply stupid Els dissenys s’han de fer senzills, simplement estúpids.

10/01/2007 by Albert Coronado 

SI o TI

A aquestes alçades ja val la pena saber la diferència entre un SI (Sistema d’informació) i una TI (Tecnologia de la informació). El sistemes d’informació es composen per eines(ordinadors, PDA, llibretes), persones i procediments. La interacció de tot això fa un sistema d’informació. Les tecnologies de la informació les composen el hardware i el programari […]

21/12/2006 by Albert Coronado 
La comunicació amb el client

La comunicació amb el client

29/09/2006 by Albert Coronado 

XP: eXtreme Programming

Es tracta d’una metodologia de desenvolupament de software àgil. Els punts que més m’agraden son (I atenció que m’agraden molt): Disseny simple: Importantissim. Refactoritzar: Es a dir, tornar a escriure codi que ja funcionava. Per fer-lo mes llegible i optimitzar-lo. Client in-situ: Un altre cosa importantíssima. Molt necessari per la realimentació. Jornada de 40 hores: […]

16/08/2006 by Albert Coronado 

COMPONENTS DE DISSENY DE SOFTWARE

Sempre que desenvolupo un software hi ha components que son comuns, si no, a tots els softwares si a la majoria. En aquest post vull fer una mica de reciclatge d’aquests components per tal de recordar-los. Aquí faig un recull: Sistema de persistència: Aquest component s’explica per si mateix, fer-se responsable de la connexió amb […]

26/04/2006 by Albert Coronado 

CSS-Templates: Dissenys de plantilles per pàgines web

Mai aniràs a dormir sense saber una cosa mes. Acabo de descobrir que hi ha un munt de webs dedicades a la distribució de dissenys per webs. Per 30 € pots tenir un disseny de puta mare per la teva web… http://www.thetemplatestore.com/css-templates.asp (pagament) http://www.dzinelabs.com/Pages/templates.php http://www.solucija.com/home/css-templates/ http://www.hooverwebdesign.com/templates/css-templates.html (pagament)

22/03/2006 by Albert Coronado