Get it on Google Play

Principis bàsics de disseny

Fa temps que volia escriure aquest post. Aquí una recopilació de principis de disseny de software orientat a objectes: Low coupling (Baix acoblament): Hi ha d’haver una mínima dependència entre elements (classes, paquets, etc). D’aquesta manera un canvi en una classe afectarà el mínim a les altres. Hight cohesion (Alta cohesió): La cohesió es refereix […]

19/01/2006 by Albert Coronado 

Disseny amb patrons

Aquest article no esta fet perquè la gent aprengui a dissenyar amb patrons ja que això es impossible amb lo que ocupa aquest article però si que intento que quedin clares les avantatges de dissenyar basant-nos en patrons. Un patró es una solució ja utilitzada anteriorment amb èxit i que esta ben documentada. La utilització […]

04/01/2006 by Albert Coronado