Get it on Google Play
02-01-2006
 

Imatge dinàmica en PHP

Aquest petit codi en PHP retorna una imatge diferent de les imatges que hi ha en el directori on esta situat la pàgina. Així s’aconsegueix que una imatge sigui diferent cada cop que es carrega la pàgina:

< "php header("Contet-type: image/jpeg"); // Indica al navegador el tipus de fitxer enviat $a=array(); // Array on aniran tots els fitxers $dh = opendir("."); // Carrego l'array while (($file = readdir($dh)) !== false )       $a[count($a)]=$file; $b=rand( 0 , count($a)-1 ); // Comprovo que l'arxiu sigui vàlid while ( substr($a[$b],strlen($a[$b])-4,strlen($a[$b]))!=".jpg" )       $b=rand( 0 , count($a)-1 ); echo readfile($a[$b]); ">

Després en la pàgina on vulguem col•locar una imatge dinàmica només haurem de cridar aquest fitxer (En el meu cas imatgeDinamica.php):

Un exemple d’aquest script el podem trobar a la capçalera d’aquesta mateixa pàgina. Au a disfrutar…

Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply