Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

COMPOSICIÓ QUÍMICA DEL SÒL (EDAFOLOGIA)

17-01-2006

Bàsicament hi ha dos tipus de sòls:

– Els rics en silicats: és a dir no retenen matèria orgànica o el que és el mateix no serveixen per la vida de les plantes ni dels microorganismes. Són els sòls dels quals se’n fan les totxanes. Perquè ens en fem una idea són aquells que quan ha plogut i s’estan assecant les basses hi queden esquerdes al terra.
– Els rics en matèria orgànica: és a dir un sòl apte per l’agricultura i la vida en
general.

Composició principal d’un sòl:

– Minerals 45 %
– Matèria orgànica 5 %. És que reté l’aigua i és el que permet la vida en el sòl. Com són les restes de la vegetació i els microorganismes.
– Aire 25 %
– Aigua 25%

Col•locació de les diferents capes del sòl:

– Vegetació: és tot el que podem veure a simple vista
– Horitzó A: és on hi ha tota la matèria orgànica i els microorganismes
– Horitzó B: aquest conté productes de meteorització de les capes inferiors i conté també els lixiviats o líquids que provenen de la capa superior o horitzó A.
– Horitzó C: és el més profund i està format per fragments de la roca mare.
– Roca mare

La velocitat de formació del sòl és d’un centímetre cada cent anys.

Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply