Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

Google Trends

12-05-2006

Google a tret nova aplicació. Aquest cop es tracta d’un buscador que per a una o varies paraules et retorna una gràfica amb el volum de cerca per paraula i volum de noticies. També et marca els punts més significatius del gràfic amb noticies per tenir una referència en cada punt de que estava passant.

En definitiva molt interessant pel SEO i pel que no es SEO perquè al final el que busca la gent a Internet es pot extrapolar al mon real… però bé això ja son altres temes.

http://www.google.com/trends

Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply