Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

Charset encoding

28-08-2006

Un cop mes problemes amb el charset encoding. Doncs m’ho apunto per tenir-ho en compte sempre:

El charset encoding es el set de caràcters utilitzat en la gravació o transmissió de dades. Així doncs, quan gravem dades(Per exemple a la BBDD) o enviem(Per exemple via XML) hem de posar-nos d’acord en el charset que fem servir, sinó, tindrem problemes amb els accents, enyes i demés.

Per llegir dades d’una BBDD MySql en iso-8859-1 o farem de la següent manera:

Blob blob = resultset.getBlob("resposta");
s = new String(blob.getBytes(1L, (int)blob.length()), “iso-8859-1”);

Per rebre dades des d’un Stream o farem de la següent manera:

new InputStreamReader((java.io.InputStream) obj), “iso-8859-1”));

Per escriure dades sobre un Stream:

new OutputStreamWriter((java.io.OutputStream) obj), “iso-8859-1”));

Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply