Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

Crontab -e

16-10-2006

Per a treballar amb el cron. Amb aquesta instrucció s’obre el teu editor predefinit amb el que es modifica el fitxer amb els processos que s’han de executar periòdicament.

Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply