Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

AJAX amb JSON

03-11-2006

Fins ara programava les aplicacions web amb AJAX i XML però crec que hem passaré al JSON.

JSON substitueix al XML com a model d’enviament de dades i te l’avantatge que ocupa menys bytes i el tractament es immediat amb la funció ‘eval’. Per contra l’XML es molt mes estàndard que JSON tot i que es pot convertir automàticament.

Aquí passo un petit retall de codi on es mostra com tractar les dades amb JSON.

<html>

<body>
<script language=’javascript’>

/* Model de dades*/
var json=”({‘id’:45,’resum’:[‘resum1′,’resum2′,’resum3’]})”;

/* Tractament de dades */
var objecte= eval( json );

/* Acces a les dades */
alert(
“Identificador: “+objecte.id+”\n”+
“Num. fills: “+objecte.resum.length
);

</script>
<body>
</html>

Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply