Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

Javascript+CSS de supervivència

23-11-2006

Aquí uns quans retalls útils a l’hora d’implementar interfícies:

Aparèixer i desaparèixer DIVs i SPANs:

function hideE(elem) {
document.getElementById(elem).style.display=”none”;
}

function showE(elem) {
document.getElementById(elem).style.display=”block”;
}

Executar funció desprès de x milisegons

setTimeout(“funcio”,milisegons);

Sobreposar DIVs

document.getElementById(“ID”).style.marginLeft=-45+”px”;

Capturar events

function addAnEvent(el, evname, func) {
if (el.attachEvent) { // IE
el.attachEvent(“on” + evname, func);
} else if (el.addEventListener) { // Gecko / W3C
el.addEventListener(evname, func, true);
} else {
el[“on” + evname] = func;
}
}

addAnEvent( document.getElementById(“slider01”) , ‘mouseout’, function(e){
/*tractament */
});

Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply