Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

Javascript de supervivència 2

14-12-2006

Aquí unes funcions per remenar taules amb javascript (A veure si ara que les tinc aquí no se’m obliden):

function addRow(id, valors) {
var tbody = document.getElementById(id).getElementsByTagName(“TBODY”)[0];
var row = document.createElement(“TR”);

for (var i=0;i<valors .length;i++) {
var td1 = document.createElement(“TD”);
td1.innerHTML=valors[i];
row.appendChild(td1);
}

tbody.appendChild(row);
}

function deleteRow( id, linia ) {
var tbody = document.getElementById(id).getElementsByTagName(“TBODY”)[0];
var row = tbody.getElementsByTagName(“TR”)[linia];

tbody.removeChild(row);
}

function rowCount(id){
var tbody = document.getElementById(id).getElementsByTagName(“TBODY”)[0];
var rows = tbody.getElementsByTagName(“TR”);

return rows.length;
}

A part de les utilitzades a dalt més sentències per recordar com funciona el JDOM (Que cada dia m’agrada més).

Navegació de Nodes:

.parentNode
.firstChild
.removeChild( elementFill )
.appendChild( element )
.nodeName = A | DIV | TABLE | etc.

Control de events:

.target – Retorna l’element que ha iniciat l’event.
.clientX, .screenX – Posició X de la rata.
.clientY, .screenY – Posició Y de la rata.

Per cert, una utilitat molt bona que no se m’havia passat pel cap. Es pot guardar informació en cada tag HTML per accedir-hi desprès:

document.getElementById(“pepe”).configuracio= { ‘id’: pepe, ‘camp’:hola};

alert(document.getElementById(“pepe”).configuracio.id);

Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply