Get it on Google Play

CMM Model de capacitat i maduresa

28-12-2006
 

Segons el model CCM els nivells de maduresa dels processos d’una organització poden ser:

1. Inicial
2. Repetible
3. Definit
4. Gestionat
5. Optimitzat

Per tenir mes informació sobre el model CMM mirar aquí.
Per tenir mes informació sobre CMMI (Capability Maturity Model Integration) mirar aquí.

Leave a Reply