Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

CMM Model de capacitat i maduresa

28-12-2006

Segons el model CCM els nivells de maduresa dels processos d’una organització poden ser:

1. Inicial
2. Repetible
3. Definit
4. Gestionat
5. Optimitzat

Per tenir mes informació sobre el model CMM mirar aquí.
Per tenir mes informació sobre CMMI (Capability Maturity Model Integration) mirar aquí.

Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply