Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

XUL

19-04-2007

XUL ( XML User-interface Language ) es un llenguatge per programar interfícies. Suposo que molta gent n’ha sentit a parlar perque es el llenguatge amb que es programes els plug-ins de Firefox. Esta desenvolupat per Mozilla, es multiplataforma i entre d’altres s’han programat el Mozilla Firefox, Thunderbird, Songbird, etc.

Aquí un petit “Hi world” molt il·lustratiu:

<“xml version=”1.0″”>
<“xml-stylesheet href=”chrome://global/skin/” type=”text/css””>

<window
    id=”Hola”
    title=”Ejemplo: hola mundo”
    orient=”vertical”
    persist=”screenX screenY width height”
    xmlns= “http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul”
    width=”300″ height=”300″>
    
    
    <toolbox flex=”1″>
        <menubar>
            <menu label=”File”>
                <menupopup id=”file-popup”>
                    <menuitem label=”New”/>
                    <menuitem label=”Open”/>
                    <menuitem label=”Save”/>
                    <menuseparator/>
                    <menuitem label=”Exit”/>
                </menupopup>
            </menu>
            <menu label=”Edit”>
                <menupopup id=”edit-popup”>
                    <menuitem label=”Undo”/>
                    <menuitem label=”Redo”/>
                </menupopup>
            </menu>
        </menubar>
        <toolbar id=”nav-toolbar”>
            <toolbarbutton label=”Back”/>
            <toolbarbutton label=”Forward”/>
        </toolbar>
    </toolbox>
    
    <description id=’desc’ style=’font-size:24pt’>Hola mundo</description>
    <textbox id=”some-text” value=’Hi horld’/>
    
    <button label=”Alert” oncommand=”alert(‘You pressed me!’); return false;”/>
    <button label=”Nova Finestra” oncommand=”window.open(‘a1.xul’, ‘bmarks’, ‘chrome’); return false;”/>
    <button label=”Canvia Desc” oncommand=”document.getElementById(‘desc’).value=’Welcome’; return false;”/>
    <button label=”Lostsys” oncommand=”window.location=’http://www.lostsys.com’; return false;”/>
    
    <tree flex=”1″>
        <treecols>
            <treecol id=”name” label=”Filename” flex=”1″/>
            <treecol id=”location” label=”Location” flex=”2″/>
            <treecol id=”size” label=”Size” flex=”1″/>
        </treecols>
        
        <treechildren>
            <treeitem>
                <treerow>
                    <treecell label=”mozilla”/>
                    <treecell label=”/usr/local”/>
                    <treecell label=”2520 bytes”/>
                </treerow>
            </treeitem>
            <treeitem>
                <treerow>
                    <treecell label=”root”/>
                    <treecell label=”/”/>
                    <treecell label=”1520 bytes”/>
                </treerow>            
            </treeitem>
        </treechildren>
    </tree>
    
    <splitter collapse=”before” resizeafter=”grow”/>
</window>

Per ha executar-lo només s’ha d’obrir amb Firefox.

Aquí un link amb força material per començar a programar amb XUL.

Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply