Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

Com ajuda Internet a vendre cotxes

08-06-2007

En una conferència de Isabel Aguilera (Directora de Google España y Portugal) va aparèixer una anècdota curiosa referida a la venda de cotxes:

Els concessionaris de cotxes realitzen estadístiques de forma periòdica sobre el rendiment dels diferents establiments. D’aquesta manera una de les seves estadístiques marca el rati de clients que entres per la porta per clients que compren. Aquest rati s’ha disparat en els últims anys.

La raó d’aquest canvi no es deguda a que els seus comercials siguin cada cop mes bons sinó que cada cop el client que entra en un concessionari sap exactament el que vol. Esta clar que hi ha hagut un canvi radical en el comportament dels clients. Abans els clients anaven a buscar la informació als concessionari i llavors prenien una decisió. Ara el client s’informa per Internet, busca i compara entre marques, models, accessoris, etc. i després va comprar el cotxe que vol.

Es important entendre el canvi en la forma d’actuar dels client per adaptar-te.

Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply