Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

Provant el rendiment d’una web amb Siege

16-06-2007

Siege es un programa que ens permet provar el rendiment d’una aplicació Web. El seu funcionament es ben simple:

siege -f lostsys.txt -d1 -r13 -c10

On:

lostsys.txt es un fitxer de text amb una llista de peticiones a la web.
-c10 nombre d’usuaris concurrents.
-r13 nombre de hits que farà cada usuari.

El programa retorna informació sobre: temps de resposta, dades transferides, transaccions fallades, etc.

Per cert, descarregable a http://www.joedog.org/JoeDog/Siege o simplement un aptitude i plis plas.

Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply