Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

Carregant Classes dinàmicament amb Java

03-07-2007

El fet de poder carregar classes i fer servir l’herència ens dona la possibilitat de dissenyar i implementar aplicacions en Java sense tenir en compte per a res certes parts del sistema o permetre que certes parts del sistema es carregin dinàmicament a partir de la configuració. En altres paraules, ens permet modularitzar molt les aplicacions, llibreries, o el que s’ens passi pel cap.

Un exemple de carrega d’una classe:

Class classe=Class.forName( ConfiguracioBuscador.getProperty(“ClasseA1”) );
Constructor con=classe.getConstructor( new Class[] { /* Aquí els paràmetres del constructor */ } );
Object obj=con.newInstance( new Object[] { /* Aquí els paràmetres */ } );

A mes gracies a classes com per exemple URLClassLoader(Que hereda de ClassLoader) podem arribar inclús a carregar classes que no estiguin al classpath.

Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply