Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

Configuració de la xarxa en Linux

18-07-2007

Sempre haig d’estar consultant com dimonis configurar la xarxa en Linux. Doncs aquí uns apunts sobre la configuració de la xarxa TCP/IP, en mode línia de comandes en línux:

ifconfig
Configura i retorna informació de les interfícies de xarxa:

Habilitar i configurar la interfície de xarxa eth0:
ifconfig eth0 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255 up
Deshabilitar una interfície de xarxa al kernel:
ifconfig eth0 down
Retornar informació sobre les interfícies de xarxa donades d’alta al kernel:
ifconfig
Retornar informació sobre una interfície de xarxa concreta:
ifconfig eth0

route
Gestionar la taula d’enrutament.

Visualitzar la taula d’enrutament:
route -n
Afegir/Eliminar la porta d’enllaç per defecte:
route [add | del] default gw
Afegir/Treure una entrada a la taula d’enrutament:
route add|del -net|-host ip_destí [netmask màscara] [gw gateway]

Fitxers:
/etc/resolv.conf <- Fitxer on es configuren les DNS. /etc/hosts <- Fitxer on es configuren els alias a les IP.

Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply