Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

JFreeReport

12-09-2007

JFreeReport son unes llibreries per a generar reports en format PDF per a Java. Fa molts anys ja les feia servir i sempre m’han donat molt bon resultat.

Adjunt ús passo un codi que genera un report d’exemple. Per a compilar-lo només necessiteu les llibreries Jfree (Això si, son un munt de JARs) i ja està.

jfreereport screenshot

Codi Font:

java file 
HelloWorld.java

Per a compilar i executar:

Compilar
javac -cp “./lib/bsf-2.3.0.jar: ./lib/bsh-1.3.0.jar:gnujaxp.jar: ./lib/itext-1.3.6.jar: ./lib/jcommon-1.0.1.jar: ./lib/jcommon-xml-1.0.1.jar: ./lib/libfonts-0.1.4.jar: ./lib/pixie-0.8.4.jar: ./lib/poi-3.0-alpha1-20050704.jar: ./jfreereport-0.8.7.jar:.” HelloWorld.java

Executar
java -cp “./lib/bsf-2.3.0.jar: ./lib/bsh-1.3.0.jar:gnujaxp.jar: ./lib/itext-1.3.6.jar: ./lib/jcommon-1.0.1.jar: ./lib/jcommon-xml-1.0.1.jar: ./lib/libfonts-0.1.4.jar: ./lib/pixie-0.8.4.jar: ./lib/poi-3.0-alpha1-20050704.jar: ./jfreereport-0.8.7.jar:.” HelloWorld

Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply