Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

Migració de servidor

26-09-2007

Migrar de servidor o canviar de URL es un tema delicat. Es tracta de no perdre visites durant el canvi. Per fer això la tàctica es la següent: creem un script que retorni un error “301 Moved Permanently” i redireccioni cap a la localització nova.

Script .htaccess que envia totes les peticions a index.php

RewriteEngine on
RewriteRule ^([A-Za-z0-9-]+) index.php

Script en PHP index.php

< ?php header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently"); $s=getenv("REQUEST_URI"); header("Location: http://nova-URL$s"); ?>

D’aquesta manera els usuaris que entrin a la web antiga se’ls enviarà cap a la nova URL i els cercadors també detectaran la nova situació. Així no perdrem res amb google(mmm… espero).

Així ho he fet jo per canviar de domini de http://www.lostsys.com a http://blog.lostsys.com.

Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply