Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

Script que crida una web cada x segons

09-01-2008

Aquí un Script xorra que fa una crida a una pàgina web cada 300 segons.

#!/bin/sh

while true
do
     lynx -dump http://www.lostsys.com/ip/ip.php
     sleep 300
done

Jo ho faig amb el navegador en mode text ‘lynx’ però es podria fer tranquil·lament amb ‘wget’. El Script PHP que crida serveix per a guardar un fitxer amb l’adreça IP del ordinador que el crida.

<?php
$s=getenv(“REMOTE_ADDR”);
echo $s;

$fp=fopen (“ip.txt”,”w”);
fwrite ($fp, $s);
?>

Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply