Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

Una mica mes de Javascript de supervivència

13-02-2008

De vegades interessa que l’usuari no pugui seleccionar text en determinades parts de la pàgina (Perquè s’està controlant els events de seleccionar, perquè no queda bé que al arrastrar el mouse se seleccioni, etc.) . La solució es ben fàcil:

contenidor.onmousedown=function(e) { return false; };
contenidor.onmousemove=function(e) { return false; };

El segon truc es una mica mes rebuscat. Es tracte de controlar si s’ha pulsat la tecla alt, ctrl o shift. En l’exemple queda molt clar:

function select(e) {
    if ( e )
        if ( e.shiftKey ) /* també es pot controlar e.ctrlKey i e.altKey */
            alert( “Shift pulsada” );
    }

<span onclick=”javascript: select( event );”> xxx </span>

Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply