Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

Programant RIAs(Rich Internet Application) amb FLEX

18-08-2008

Porto un quants dies jugant amb FLEX i la veritat es que es una tecnologia que m’ha sorprès gratament.

Les aplicacions FLEX es generen a partir de fitxers XML per a crear les vistes i ActionScript per la lògica de negoci. L’accés a les dades es fa normalment a base de peticions XML amb altres llenguatges com PHP, Java o ASP. FLEX dona molt suport al XML i a recursos Multimedia.

Aquí teniu una petita aplicació “HolaMundo” que a mes llegeix els RSS del meu blog (Si ho proveu a casa Flex te la mateixa limitació que Java i no permet obrir connexions a un servidor diferent del de l’aplicació).

Aquí teniu el codi font de l’aplicació.

Per compilar simplement:

./mxmlc -show-actionscript-warnings=true -strict=true -file-specs holamundo.mxml

El pròxim pas, Aplicacions amb AIR 🙂 !!!

Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply